Chercher à elektronische boekhouding

elektronische boekhouding
 
Elektronische boekhouding wettelijk erkend Presscenter.org.
In het ontwerp van koninklijk besluit wordt een rechtszeker kader gecreëerd voor het louter elektronisch bijhouden van de boekhouding. De elektronische boekhouding dient aan dezelfde vereisten inzake continuïteit, regelmatigheid en onveranderlijkheid te voldoen als de papieren boekhouding, en moet bewaard blijven en toegankelijk zijn voor controledoeleinden.
Boekhouding FOD Financiën.
Regeling van belastingheffing over de marge. Aftrek van de btw. Aankoop van een investeringsgoed bij een niet-btw-belastingplichtige. Boekhouding en facturering. Boekhouding en facturering. Betaling en teruggave. Teruggave buitenlandse btw. Elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio en televisie-omroepdiensten. Btw-attesten voor commerciële nummerplaten.
Verplichting tot papieren boekhouding afgeschaft.
De elektronische boekhouding dient echter wel aan dezelfde vereisten te voldoen inzake continuteit, regelmatigheid en onveranderlijkheid als de papieren boekhouding. Tevens moet de elektronische boekhouding bewaard blijven en toegankelijk zijn voor controledoeleinden. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen zal hiertoe adviezen, aanbevelingen en regels uitwerken.
CBN: Commissie voor Boekhoudkundige Normen Advices.
Effecten op naam. Elektrische en elektronische apparatuur. Europese economische samenwerkingsverbanden. Evolutie van de wisselkoers. Evolutie van het eigen vermogen. Exploitatie van een stortplaats, steengroeve, kerncentrale, booreiland. Bewaring van boeken en verantwoordingsstukken bij een geïnformatiseerde boekhouding. Bewaring van boeken en verantwoordingsstukken.
Hoe en waar uw elektronische facturen bewaren? Tips Advies Ondernemingsdatabank.
Hoe en waar uw elektronische facturen bewaren? Veel leveranciers sturen enkel nog elektronische en geen papieren facturen meer, en omgekeerd stuurt u zelf misschien ook liever uw facturen elektronisch op. Hoe bewaart u die elektronische facturen echter correct voor de fiscus?

Contactez nous