Cherchez à elektronische boekhouding?

elektronische boekhouding
 
Wat met de bewaring van de boekhouding en Acco Group.
Sinds 2005 is het houden van een elektronische boekhouding wettelijk erkend in de boekhoudwet, als ze tenminste voldoet aan de gestelde voorwaarden en vereisten. Meer bepaald gaat het over de verplichting tot waarborging van de materiële continuïteit, regelmatigheid en onveranderlijkheid van de boekingen.
Dienen papieren facturen bewaard te worden na opslag in een Digitaal Archief? ClearFacts.
Het watermerk met documentnummer zorgt bovendien voor de uniciteit van het document en de verwijzing naar de verwerking in de boekhouding. De facturen worden op een server in de Cloud bewaard. Die server moet zich niet in België bevinden, maar moet wel vanuit België toegankelijk zijn. Zie hiervoor eveneens Artikel 10 van de ClearFacts Gebruiksvoorwaarden. Interessante aanvullingen op de problematiek vindt u op de website van de overheid inzake de elektronische factuur en meer bepaald in de sectie vragen rond Bewaren.
Hoe en waar uw elektronische facturen bewaren? Tips Advies Ondernemingsdatabank.
Tips Advies Verantwoordelijke voor de boekhouding. Home Advies: Hoe en waar uw elektronische facturen bewaren? Print dit advies. Advies toegevoegd op 7 september 2015. Hoe en waar uw elektronische facturen bewaren? Veel leveranciers sturen enkel nog elektronische en geen papieren facturen meer, en omgekeerd stuurt u zelf misschien ook liever uw facturen elektronisch op.
Elektronische tool Boekhoudkundige identificatie en waardering van de verschillende balansrubrieken Lokaal Bestuur Vlaanderen. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Elektronische tool Boekhoudkundige identificatie en waardering van de verschillende balansrubrieken. De firma Deloitte heeft, in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur, een elektronische tool ontwikkeld die de lokale en provinciale besturen moet helpen bij de boekhoudkundige verwerking en classificatie van de verschillende elementen binnen de balansrubrieken.
CBN: Commissie voor Boekhoudkundige Normen Advices.
Effecten op naam. Elektrische en elektronische apparatuur. Europese economische samenwerkingsverbanden. Evolutie van de wisselkoers. Evolutie van het eigen vermogen. Exploitatie van een stortplaats, steengroeve, kerncentrale, booreiland. Bewaring van boeken en verantwoordingsstukken bij een geïnformatiseerde boekhouding. Bewaring van boeken en verantwoordingsstukken.
100% digitaal boekhouden? Het kan Wolters Kluwer.
Schakelen uw klanten over naar e-facturatie, dan versturen en ontvangen ze niet langer facturen op papier, maar via e-mail in het e-fff-of pdf-formaat. Elektronische facturen zijn onmiddellijk verwerkbaar in de boekhouding en ook de betaling en opvolging ervan verlopen grotendeels automatisch.

Contactez nous