Résultats pour elektronische boekhouding

elektronische boekhouding
 
Elektronische tool Boekhoudkundige identificatie en waardering van de verschillende balansrubrieken Lokaal Bestuur Vlaanderen. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Elektronische tool Boekhoudkundige identificatie en waardering van de verschillende balansrubrieken. De firma Deloitte heeft, in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur, een elektronische tool ontwikkeld die de lokale en provinciale besturen moet helpen bij de boekhoudkundige verwerking en classificatie van de verschillende elementen binnen de balansrubrieken.
Wat met de bewaring van de boekhouding en Acco Group.
Sinds 2005 is het houden van een elektronische boekhouding wettelijk erkend in de boekhoudwet, als ze tenminste voldoet aan de gestelde voorwaarden en vereisten. Meer bepaald gaat het over de verplichting tot waarborging van de materiële continuïteit, regelmatigheid en onveranderlijkheid van de boekingen.
Verplichting tot papieren boekhouding afgeschaft.
De elektronische boekhouding dient echter wel aan dezelfde vereisten te voldoen inzake continuteit, regelmatigheid en onveranderlijkheid als de papieren boekhouding. Tevens moet de elektronische boekhouding bewaard blijven en toegankelijk zijn voor controledoeleinden. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen zal hiertoe adviezen, aanbevelingen en regels uitwerken.
Elektronische boekhouding wettelijk erkend Presscenter.org.
In het ontwerp van koninklijk besluit wordt een rechtszeker kader gecreëerd voor het louter elektronisch bijhouden van de boekhouding. De elektronische boekhouding dient aan dezelfde vereisten inzake continuïteit, regelmatigheid en onveranderlijkheid te voldoen als de papieren boekhouding, en moet bewaard blijven en toegankelijk zijn voor controledoeleinden.
CBN: Commissie voor Boekhoudkundige Normen Advices.
Effecten op naam. Elektrische en elektronische apparatuur. Europese economische samenwerkingsverbanden. Evolutie van de wisselkoers. Evolutie van het eigen vermogen. Exploitatie van een stortplaats, steengroeve, kerncentrale, booreiland. Bewaring van boeken en verantwoordingsstukken bij een geïnformatiseerde boekhouding. Bewaring van boeken en verantwoordingsstukken.
Hoe en waar uw elektronische facturen bewaren? Tips Advies Ondernemingsdatabank.
Tips Advies Verantwoordelijke voor de boekhouding. Home Advies: Hoe en waar uw elektronische facturen bewaren? Print dit advies. Advies toegevoegd op 7 september 2015. Hoe en waar uw elektronische facturen bewaren? Veel leveranciers sturen enkel nog elektronische en geen papieren facturen meer, en omgekeerd stuurt u zelf misschien ook liever uw facturen elektronisch op.

Contactez nous