Résultats pour boekhouding voeren

boekhouding voeren
 
Dubbel boekhouden cobofisk.be.
Uw boekhouding is een essentieel middel om een grondig overzicht te hebben betreffende uw financiële situatie. Het voeren van een correcte boekhouding speelt hier ook een grote rol in. Een goede boekhouding moet alle nodige informatie verschaffen over de inkomsten en uitgaven binnen uw bedrijf.
Moet een vzw een boekhouding voeren? FAQ VSDC.
De nieuwe VZW-Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 bepaalt dat alle vzw's' een boekhouding moeten voeren. De aard van de boekhouding verschilt echter naargelang het gaat om een kleine of een grote vzw.
Afwijking van de Belgische boekhoudkundige verplichtingen Ondernemingen Zelfstandigen Home.
Voor het voeren van de boekhouding en opstellen van de jaarrekening in een andere munt dan de euro wordt verwezen naar het CBN advies 117-3 Voeren van de boekhouding en opstellen van de jaarrekening in een andere munt dan de euro van 26 november 2008, en voor wat betreft de bepaling van de functionele valuta bij financieringsvennootschappen wordt verwezen naar het CBN-advies 2009/10 Bepaling van de functionele valuta bij financieringsvennootschappen van 16 september 2009.
Boekhouding eenmanszaak: zelf doen of hulp inschakelen?
Kleine ondernemingen, bedrijven die minder dan 25.000 euro per jaar omzet draaien, zijn vrijgesteld van btw. Ontdek hoe de btw-vrijstelling werkt in de praktijk. Kan je dit zelf doen? In theorie kan je in een eenmanszaak perfect zelf je boekhouding voeren.
Cashaca Vereenvoudigde boekhouding.
Kleine ondernemingen zoals zelfstandigen met een jaaromzet excl. btw kleiner dan 500.000 mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren. Die bestaat uit het bijhouden van drie dagboeken aankoop, verkoop en financieel dagboek en een jaarlijkse lijst van alle bezittingen en schulden inventarisboek. Grote ondernemingen dienen een volledige boekhouding bij te houden volgens het systeem van dubbel boekhouden.
Boekhoudkundige verplichtingen voor zeer kleine ondernemingen 1819.be.
Zeer kleine ondernemingen moeten een voor hun bedrijf passende boekhouding voeren. Zij hebben de mogelijkheid een vereenvoudigde boekhouding te voeren voor zover alle verrichtingen zonder uitstel, getrouw volledig en naar tijdsorde worden geregistreerd in ten minste drie dagboeken.: een financieel dagboek waarin de verrichtingen worden opgetekend in contanten en op rekeningen, de onttrekkingen andere dan voor het bedrijf, alsook het dagelijks saldo in speciën.;
Boekhouding eenmanszaak, zelfstandigen en freelancers.
Hoe pak ik best mijn boekhouding aan? Zelfstandigen en dus ook freelancers moeten een boekhouding voeren. Dat geldt voor iedereen die onderneemt of een zelfstandige activiteit uitoefent. De manier waarop men ze voert, verschilt naargelang de aard en de omvang van de onderneming.
Dubbel boekhouden cobofisk.be.
Uw boekhouding is een essentieel middel om een grondig overzicht te hebben betreffende uw financiële situatie. Het voeren van een correcte boekhouding speelt hier ook een grote rol in. Een goede boekhouding moet alle nodige informatie verschaffen over de inkomsten en uitgaven binnen uw bedrijf.

Contactez nous