Résultats pour boekhouding betekenis

boekhouding betekenis
 
Betekenis-definitie dubbel boekhouden: Ook: boekhouding op transactiebasis, periodeboekhouding. DFB De Financiële Begrippenlijst.
Het voeren van een dubbele boekhouding oftewel dubbel boekhouden is een boekhoudmethode waarbij opbrengsten en uitgaven geboekt worden op de datum dat deze tegoeden of verplichtingen ontstaan en niet op het ogenblik dat de betaling plaatsvindt dat het geld binnenkomt of uitgegeven wordt.
Betekenis-definitie boekhouding op kasbasis: Een boekhoudmethode voor het registreren van DFB De Financiële Begrippenlijst.
Deze methode van boekhouden is eenvoudig en geëigend voor kleine bedrijven bedrijven met een omzet, eenmanszaken. Grotere bedrijven voeren een dubbele boekhouding. Engels: cash-based accounting, cash basis accounting. Zie ook: boekhouding, boekhoudkundige principes, kasstelsel. Vergelijk: dubbel boekhouden. boekhouding op transactiebasis.
Boekhouden 7 definities Encyclo.
ITIL Servicestrategie Het proces dat verantwoordelijk is voor het identificeren van de daadwerkelijke leveringskosten van de IT-diensten, voor het vergelijken van deze kosten met de gebudgetteerde kosten, en voor het managen van de verschillen. Gevonden op http//exin.vanharen.net/Player/eKnowledge/itildutchglossary.pdf.: Synoniemen: Boekhouding, Administratie Het vastleggen van de financiële gegevens van een bedrijf.
Enkelvoudige eenvoudige of vereenvoudigde boekhouding?
Een vereenvoudigde of ook wel enkelvoudige boekhouding genoemd, is de meest eenvoudige boekhouding die bestaat. Bestemd voor alle natuurlijke personen zelfstandigen en freelancers zowel in hoofd als in bijberoep en vennootschappen onder firma VOF of een gewone commanditaire vennootschap met een jaaromzet van minder dan 500 000 euro.
Boekhouding Wikipedia.
Het rekeningenplan of rekeningenstelsel is de lijst van grootboekrekeningen die in een boekhouding gebruikt wordt. Een voorbeeld hiervan is het genormaliseerd rekeningstelsel, wat in België gehanteerd wordt. In Nederland wint de beweging om tot een referentiegrootboekschema 3 te komen sinds 2011 aan betekenis.
Dubbele boekhouding enkelvoudig of dubbel boekhouden?
natuurlijke personen, vennootschappen onder firma en gewone commanditaire vennootschappen met een jaaromzet van meer dan 500 000 euro EN alle andere vennootschappen, ongeacht de grootte van hun omzet nv, bvba, cvba, moeten een volledige boekhouding voeren volgens het principe van het dubbel boekhouden.
Dubbel boekhouden Wikipedia.
Het opsplitsen van de rekeningen in balansrekeningen en resultatenrekeningen, resulteert in een balans en een resultatenrekening, die samen met eventuele toelichtingen de jaarrekening vormen. Deze resultatenrekening en balans vloeien automatisch voort uit de correct gevoerde boekhouding, dit in tegenstelling tot het enkel boekhouden.
Betekenis boekhouden.
Het inrichten en bijhouden van de financiele administratie en het verstrekken van informatie hieruit aan belangehebbenden. Elke ondernemer is wettelijk verplicht een administratie te voeren. Daarnaast kan een administratie gebruikt worden om de bedrijfsvoering te verbeteren. Ook buiten een onderneming zal behoefte z Bron: gratis-cursus-boekhouden.nl. Betekenis van boekhouden toevoegen.

Contactez nous