Résultats pour boekhouding kleine onderneming

boekhouding kleine onderneming
 
Veel Belgische bedrijven worden micro-onderneming Graydon BE.
De Commissie voor Boekhoudkundige Normen stelde alvast voor om de microvennootschappen juridisch te beschouwen als een subcategorie van de kleine vennootschappen. Een dochtermaatschappij van een grote onderneming, van welke omvang dan ook, zou echter nooit een microvennootschap kunnen zijn. Boekhouding volgens verkort schema.
BTW kleine onderneming vrijstelling van 15.000 naar 25.000 euro De Boekhouding.
Sommige sectoren zijn uitgesloten van deze vrijstelling zoals o.a. Zodra je over de grens gaat van 25.000 dien je toch BTW aan te rekenen, meteen een prijsverhoging voor jouw vaste particuliere klanten van 21%! Doorgaans kiezen de meeste zelfstandigen in bijberoep voor de regeling BTW kleine onderneming.
Je boekhoudkundige verplichtingen: deze factoren zijn bepalend.
De inventaris vormt een essentieel bewijsstuk van die jaarrekening. Een vereenvoudigde boekhouding kan je in principe zelf voeren, maar de praktijk leert dat het arendsoog van een expert in beide gevallen de slimste optie is. Btw aanrekenen of niet? De meeste zelfstandigen, zowel in hoofdberoep als in bijberoep, moeten btw aanrekenen op hun facturen. Dat houdt in dat je ook om de drie maanden of soms maandelijks een btw-aangifte indient. Het zou echter wel kunnen dat je met je eenmanszaak of vennootschap in aanmerking komt voor de btw-vrijstelling. Je jaaromzet excl. btw moet minder dan 25.000 euro bedragen. Dan kan je je officieel registeren als kleine onderneming.
Boekhouding BVBA? Ontdek boekhouden met Silvasoft!
U dient een jaarlijkse inventaris en jaarrekening op te maken. Indien uw onderneming als kleine onderneming kmo wordt beschouwd kunt u ook een verkorte jaarrekening indienen. Lees meer over de boekhoudkundige verplichtingen. BVBA boekhouding Silvasoft? Uw BVBA boekhouding gaat hand-in-hand met het boekhoudpakket van Silvasoft.
Boekhoudkundige verplichtingen.
Deze ondernemingen moeten bovendien tenminste eens per jaar een inventaris opmaken van alle bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen en alle bronnen bestemd voor de uitbating. Handelszaken en vennootschappen die geen zeer kleine onderneming zijn, moeten een dubbele boekhouding voeren volgens het wettelijke schema, een jaarlijkse inventaris en een jaarrekening opmaken.
Btw-vrijstellingsregeling kleine onderneming uitleg.
Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk. DOEN of NIET DOEN? Voor startende zelfstandigen en bijberoepers lijkt de keuze snel gemaakt. Dat geldt ook voor de freelancer met een bescheiden uurtarief en zelfstandige professionals die zelf boekhouding doen.
Moet je als ondernemer met de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen een klantenlisting indienen? BoekhouderOnline.
Want elke jaar moet er een lijst opgemaakt worden van alle klanten die BTW-plichtig zijn én die meer dan 25000, euro exclusief BTW bij hun onderneming aangekocht hebben. Deze lijst moet dan doorgestuurd worden aan de BTW controle. Het beestje heeft ook een naam: de klantenlisting of de jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers. Ondernemers die hebben gekozen voor de vrijstellingsregeling voor BTW omdat hun omzet lager is dan 25.00000, euro zijn sinds vorig jaar van deze verplichting ontheven als ze eigenlijk een lege lijst of nihil listing zouden moeten ingediend hebben. Dit is het geval als hun klanten ofwel. geen Belgische BTW nummer hebben., wel een Belgische BTW nummer hebben, maar niet meer dan 250 euro hebben aangekocht in het afgelopen jaar. In plaats van, zoals vorige jaren een lege klantenlisting op te sturen, moeten ze dus gewoon niets doen. Enfin, je voelt het misschien al aan. Je houdt natuurlijk best ergens een overzicht uit je administratie of boekhouding bij waaruit daadwerkelijk blijft dat je aan deze twee voorwaarden voldoet. Ken jij iemand die iets aan deze blog heeft? Deel dan gerust dit bericht en spread the word! Cindy van Boekhouderonline. Categories: BoekhouderOnline Boekhouding BTW. Tags: BTW klantenlisting kleine ondernemer.
Aan welke boekhoudkundige verplichtingen moet ik voldoen? Voka.
Als onderneming moet je een boekhouding voeren. Een kleine onderneming heeft genoeg aan een vereenvoudigde boekhouding. Grotere ondernemingen moeten een dubbele boekhouding voeren. Zeer kleine ondernemingen mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren, voor zover alle verrichtingen zonder uitstel, getrouw volledig en naar tijdsorde worden geregistreerd in tenminste 3 dagboeken.:

Contactez nous