Chercher à boekhouding kleine onderneming

boekhouding kleine onderneming
 
Btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen FOD Financiën.
Aftrek van de btw. Boekhouding en facturering. Betaling en teruggave. Btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen. Vanaf 1 januari 2016 zal het beperkt omzetcijfer voor de toepassing van de vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen opgetrokken worden van 15.000 euro naar 25.000 euro. De aandacht wordt gevestigd op het feit dat de wetteksten die deze wijzigingen bevatten nog niet gepubliceerd zijn en dat de overgang naar de drempel van 25.000 euro afhankelijk is van een machtiging van de Europese Raad. Deze regeling is optioneel. De onderneming van wie het in 2015 gerealiseerd omzetcijfer 25.000 euro niet overschrijdt en die vanaf 1 januari 2016 wenst te genieten van de vrijstellingsregeling van belasting kan, indien zij aan alle toepassingsvoorwaarden voldoet, opteren voor deze regeling aan de hand van de bijgevoegde verklaring van overgang die tegen uiterlijk 15 december 2015 moet worden teruggestuurd naar het bevoegd btw-controlekantoor.
Btw-vrijstellingsregeling kleine onderneming uitgelegd.
Btw-vrijstelling kleine onderneming. De grens voor de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen ligt op 25 000 euro. Wie wordt als kleine onderneming beschouwd? Ieder klein bedrijf of zelfstandige wiens omzet per jaar niet meer bedraagt dan 25.000 euro. Bij een kleine onderneming speelt het statuut of de ondernemingsvorm geen rol.
Boekhouding eenmanszaak: zelf doen of hulp inschakelen?
Kleine ondernemingen, bedrijven die minder dan 25.000 euro per jaar omzet draaien, zijn vrijgesteld van btw. Ontdek hoe de btw-vrijstelling werkt in de praktijk. Kan je dit zelf doen? In theorie kan je in een eenmanszaak perfect zelf je boekhouding voeren.
Aandachtspunten voor zelfstandigen in bijberoep die opteren voor de kleine onderneming met vrijstelling van BTW Heidi Hemelsoet Boekhouder regio Gent.
Aandachtspunten voor zelfstandigen in bijberoep die opteren voor de kleine onderneming met vrijstelling van BTW. Wat kan ik voor u betekenen? Als u een half uurtje tijd hebt, nodig ik u graag uit voor een kop koffie en een vrijblijvend gesprek waarin we samen kijken wat ik voor u kan doen. Maak een afspraak. GSM: 0472 92 45 43. Tel: 09 336 05 57. Route op Google Maps. Route op Google Maps. 1748: 23 Nov 17. Een aantal jaar geleden startte ik als zelfstandige in bijberoep als schrijnwerker. Vanaf het eerste contact gaf Heidi een vertrouwd gevoel en duidelijke info, ze stuurde waar nodig bij de verder opstart van mijn zaak. De zaak groeide uit tot een zaak in hoofdberoep, waarbij ik steeds met vragen en voor advies bij Heidi terecht kon. Ook de recente overschakeling van mijn eenmanszaak naar een BVBA verliep vlot, correct en met duidelijke info en communicatie. Heidi verzorgd de boekhouding optimaal, en is vlot bereikbaar voor advies.
Btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen: een goede zaak?
fa iconbookmark" Boekhouding, fa iconbookmark" Geldzaken, fa iconbookmark" Administratie. fa iconcomment" 23 Reacties. Steeds minder kleine bedrijven hoeven btw aan te rekenen. Sinds begin 2016 ligt de drempel voor de zogenaamde vrijstelling op 25.000 euro. Dat betekent dat je tot 25.000 euro omzet mag draaien, zonder je klanten btw aan te rekenen. Dat is vooral goed nieuws voor beginnende zelfstandigen en bijberoepers. Maar wanneer is de vrijstelling voor jou interessant? 25.000 euro, omgerekend per dag. De omzet van 25.000 euro geldt enkel als je een volledig jaar actief bent. Tijdens je startjaar maakt de overheid dus een herberekening. Die is vrij eenvoudig. Het drempelbedrag aantal dagen actief x 25.000 euro / 366 want 2016 is een schrikkeljaar. Voorbeeld: Je start op 15/04/2016. Tot het einde van het jaar kan je nog 261 dagen als zelfstandige werken. 261 x 25.000 euro / 366 17.828 euro als maximale omzet. Hoe vraag je de regeling aan? Nog niet gestart? Zodra je je inschrijft bij Xerius als eenmanszaak, beslis je zelf of je al dan niet wil werken als kleine onderneming want dat is de officiële naam voor bedrijven die onder de vrijstelling vallen.
Eenvoudig Gratis Boekhouden in Excel ZelfBoekhouden.org.
Voor jou als onderneming maakt het wel een verschil. Je wilt namelijk weten waaraan je uitgaven besteed wordt. Regelmatig financiële analyses maken helpt je bedrijf op het juiste pad te brengen en te bouwen. Het zal je helpen om je kostprijs/tarief scherper te bepalen. Hierdoor wordt het helder hoe hoog je verkoopfrequentie moet zijn om je gewenste lifestyle te creëren. Pingback: 3 redenen waarom boekhouden in Excel? Pingback: Kosten van Excel boekhouding verlagen 50 gratis tips. Door Bob op 22 oktober 2015. Volgens mij moet bij de btw-berekening de functie Afronden worden toegepast. Daar je anders kleine afrondings verschillen krijgt.
Boekhoudkundige verplichtingen voor zeer kleine ondernemingen 1819.be.
Zeer kleine ondernemingen moeten een voor hun bedrijf passende boekhouding voeren. Zij hebben de mogelijkheid een vereenvoudigde boekhouding te voeren voor zover alle verrichtingen zonder uitstel, getrouw volledig en naar tijdsorde worden geregistreerd in ten minste drie dagboeken.: een financieel dagboek waarin de verrichtingen worden opgetekend in contanten en op rekeningen, de onttrekkingen andere dan voor het bedrijf, alsook het dagelijks saldo in speciën.; een inkoopdagboek, d.i. een dagboek van de inkoop en invoerverrichtingen en van de dienstverrichtingen waarin de bedragen per dag en per wijze van betaling worden opgetekend.; een verkoopdagboek: wanneer de ondernemer goederen verkoopt dient hij een verkoopfactuur op te maken die hij inschrijft in het verkoopboek. Bij betaling van de factuur gebeurt dan een boeking in het verkoopboek en in het thesaurieboek.Het verkoopboek bevat ook de uitgaande kredietnota's. Dit zijn stukken opgemaakt omdat de handelaar verkeerd gefactureerd heeft, een onjuiste levering gedaan heeft enz. De zeer kleine ondernemingen zijn tevens verplicht ten minste eens per jaar een inventaris op te maken, dewelke niet enkel de bezittingen maar ook de schulden en verplichtingen omvat. Concreet houdt een inventaris de volgende elementen in.: alle schulden van de onderneming.;
Aan welke boekhoudkundige verplichtingen moet ik voldoen? Voka.
Als onderneming moet je een boekhouding voeren. Een kleine onderneming heeft genoeg aan een vereenvoudigde boekhouding. Grotere ondernemingen moeten een dubbele boekhouding voeren. Zeer kleine ondernemingen mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren, voor zover alle verrichtingen zonder uitstel, getrouw volledig en naar tijdsorde worden geregistreerd in tenminste 3 dagboeken.:

Contactez nous